WYKONANIE USŁUGI SZKOLENIOWEJ tj. PRZEPROWADZENIE ZAJĘĆ PRAKTYCZNYCH DLA UCZESTNIKÓW KURSU PRAWA JAZDY KATEGORII C+E

Zapytanie ofertowe dotyczy:

WYKONANIA USŁUGI SZKOLENIOWEJ tj. PRZEPROWADZENIE ZAJĘĆ PRAKTYCZNYCH DLA UCZESTNIKÓW KURSU PRAWA JAZDY KATEGORII C+E

ZAPYTANIE OFERTOWE NR 4/2/2018 z dn. 22.02.2018
ZAŁĄCZNIK NR 1, 2 DO ZAPYTANIA OFERTOWEGO NR 4/2/2018