Wyniki rekrutacji - AKTUALIZACJA

Zakwalifikowani dodatkowo​:

AKTUALIZACJA uczestników projektu "Droga do sukcesu" - 1

W związku z rezygnacją udziału w projekcie 5 uczestników w kursach na kat. C, C+E wraz z kwalifikacją wstępną przyśpieszoną zakwalifikowano do projektu 5 kolejnych osób z listy rezerwowej - numery 170/2018; 172/2018; 176/2018; 177/2018; 178/2018;              

AKTUALIZACJA uczestników projektu "Droga do sukcesu" - 2

W związku z rezygnacją udziału w projekcie uczestnika w kursach na kat. C, C+E wraz z kwalifikacją wstępną zakwalifikowano do projektu kolejną osobę z listy rezerwowej - numer 160/2018;

W związku z rezygnacją w projekcie 10 uczestników w kursach na kat. C, C+E wraz z kwalifikacją wstępną przyśpieszoną zakwalifikowano do projektu 10 kolejnych osób z listy rezerwowej - numery 179/2018; 182/2018; 183/2018; 185/2018; 186/2018; 187/2018; 188/2018; 191/2018; 194/2018; 195/2018;

AKTUALIZACJA uczestników projektu "Droga do sukcesu" - 3

W związku z rezygnacją w projekcie następnych 12 uczestników w kursach na kat. C, C+E wraz z kwalifikacją przyśpieszoną zakwalifikowano do projektu kolejne 12 osób z listy rezerwowej umieszczone pod numerami: 196/2018; 197/2018; 199/2018; 200/2018; 1/2018; 24/2018; 27/2018; 28/2018; 29/2018; 44/2018; 52/2018; 59/2018;

AKTUALIZACJA uczestników projektu "Droga do sukcesu" - 4

W związku z rezygnacją w projekcie uczestników o niskich kwalifikacjach w wieku 50 + w kursach na kat. C, C+E wraz z kwalifikacją przyśpieszoną prowadzona będzie dodatkowa rekrutacja uczestników.