Zapytanie ofertowe dotyczące wykonania usługi szkoleniowej

PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA: Wykonanie usługi szkoleniowej poprzez przeprowadzenie szkolenia o tematyce „Pierwsza pomoc przedlekarska” dla uczestników kursu kwalifikacji wstępnej/przyśpieszonej realizowanego w ramach prawa jazdy kategorii C i/lub C+E.

ZAPYTANIE instruktor pierwsza pomoc przedlekarsk (PDF)

ZAŁĄCZNIK instruktor pierwsza pomoc przedlekarska (DOC)