ZAPYTANIA OFERTOWE DO PROJEKTU (AKTUALIZACJA)

Zapytania ofertowe dotyczą:
 

- przeprowadzenia badań lekarskich i wydanie orzeczeń dla 150 uczestników projektu ubiegających się o uprawnienia do kierowania pojazdami i wykonywania pracy na stanowisku kierowcy uprawniających do udziału w kursie prawa jazdy kategorii C, C+E oraz kursie kwalifikacji wstępnej lub przyspieszonej.
Zapytanie dotyczące przeprowadzenie badań lekarskich
 

- przeprowadzenia badań psychologicznych i wydanie orzeczeń dla 150 uczestników projektu ubiegających się o uprawnienia do kierowania pojazdami i wykonywania pracy na stanowisku kierowcy uprawniających do udziału w kursie prawa jazdy kategorii C, C+E oraz kursie kwalifikacji wstępnej przez przyspieszonej.
Zapytanie dotyczące przeprowadznie badań psychologicznych


Odpowiedź do oferty

W dniu 19 lutego 2018 r. Komisja Oceniająca wybrała ofertę na przeprowadzenie badań psychologicznych i wydanie orzeczeń dla 150 uczestników projektu ubiegających się o uprawnienia do kierowania pojazdami i wykonywania pracy na stanowisku kierowcy uprawniających do udziału w kursie prawa jazdy kategorii C, C+E oraz kursie kwalifikacji wstępnej/przyśpieszonej złożoną przez GABINET PSYCHOLOGICZNY MGR WIKTOR PODRAZA, która:
- spełniła wszystkie stawiane w zamówieniu warunki
- otrzymała najwyższą liczbę punktową
- spełniła oczekiwania co do założonej na ten cel kwoty.