Zapytanie ofertowe

PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA: Zapewnienie symulatora jazdy w warunkach specjalnych do realizacji zajęć praktycznych oraz przeprowadzenie zajęć jazdy w warunkach specjalnych w ramach kursu kwalifikacji wstępnej/kwalifikacji wstępnej przyśpieszonej.

Zapytanie ofertowe symulator jazdy (PDF)